IR Gruppen Sverige AB

Tryckprovning

Varför ska en byggnad vara lufttät?

Ett av flera skäl är att det går åt mindre energi. Man vill också ha en kontrollerad luftomsättning via ventilation.
Direkt drag påverkar också oss människor så det känns kallare.

I byggnormen finns följande råd "För att undvika skador på grund av fuktkonvektion bör byggnadens klimatskiljande delar ha så god lufttäthet som möjligt".
Läckagetalet bör ej överstiga 0,6 liter/sek/m2, i vissa kommuner är det krav på lägra tal när det gäller nybyggnation.
Läckagetalet beräknas på arean av husets klimatskärm samt hur mycket luft som måste omsättas för att behålla ett undertryck på 50 Pascal.
Klimatskärmen är det tätskikt som finns i vägg, tak och golv.

I samband med ett täthetprov är det bra att värmefotografera för att dokumentera var felen är och var man ska sätta in åtgärder.
Detta är ett bra komplement till energideklarationen och slutbesiktningen.

Vi nybyggnation bör man tryckprova innan innerväggarna är på plats för att kontrollera att tätskiktet verkligen är tätt.
Det är då lättare att åtgärda eventuella läckage.

När vi provtrycker ett hus är vi även med och hjälper till att hitta fel. Kan dessa åtgärdas direkt så kan vi provtrycka direkt för att få ett nytt resultat.
Efter godkänd provtryckning så upprättar vi ett protokoll på uppnått värde.

Provningen utföres enligt SS-EN ISO 9972:2015.

Kontakta gärna oss för mer information.
Kontaktuppgifter

 

Tillbaka
Tryckprovning med Blowerdoor

 

Kontakta oss

Kontakta oss

Tack för ditt mail.
Vi svarar så fort vi kan.

Felmeddelande

Tyvärr har ett fel uppstått.
Försök igen senare.

Kontakta oss

Sending mail